TAIJI

”Den som utövar taiji blir vig som ett barn, stark som en skogshuggare och lugn som en vis.” – Kinesiskt ordspråk

AKTIV AVSPÄNNING

Den traditionella kinesiska konsten taiji (tai chi, taiji quan, tai chi chuan) lär sina utövare att använda energi (qi, chi) med hjälp av aktiv avspänning istället för bar muskelkraft.

Kännetecknande för taiji är en långsam, rund och flytande rörelseserie, som man kallar för ”formen”. Eftersom Taijins mjuka rörelser lämpar sig för alla åldrar, utövas den nuförtiden främst utav hälsosyften. Trots det så är taiji, på en avancerad nivå, även en mycket effektiv icke-vålds kampsport vars varje rörelses styrka kan utmätas under parträningar.

BORT MED SPÄNNINGARNA

Trots att ett litet barns muskler inte är långt utvecklade så rör hen sig energiskt och utan möda och tar tag i föremål med överraskande starka grepp. På liknande sätt hjälper taiji samt qigong (chi kung) övningarna oss att slappna av spänningarna i kroppen som förbrukar onödig energi och att finna vår ursprungliga livsenergi som vardagens brådska förtär

Mer glädje och harmoni med taiji och qigong.

NATURLIG RÖRELSE

Varje rörelse igenomgås systematiskt. Kroppens center, vertikal axelns, händernas, fötternas och huvudets rätta förhållande leder till ett upp öppnande av lederna, lättvindig andning, djupare avspänning och rörelsens glädje. I den ursprungliga Yang- stilens taiji testas alla rörelserna ensamt eller med ett par genom att skjuta, andas eller hoppa. På detta vis närmar vi oss en naturlig rörelse där kroppens spänningar och blockader småningom smälter bort.

KROPPENS OCH SINNETS HÄLSA

Med rötterna i kineskis filosofi, baserar sig taiji på en harmonisk samverkan eller alternering mellan motkrafter (ying/yang), som i sin tur ger redskap att även handla meningsfullare i olika vardagssituationer. Tillsammans helar taiji och qigong både kroppen och sinnet samt förbättrar bl.a. motståndskraften, ämnesomsättningen, koncentrationsförmågan och stress-toleransen.