Pushing hands med två händer.

 PARÖVNINGAR

Alla grundformens rörelser inklusive de fördjupande principerna kan testas i olika parövningar för att kunna konstatera rörelsernas effektivitet. Övningarna är väsentliga för att förstå rörelserna och deras kvalitet. De studeras hand i hand med de interna principerna. Parövningarna studeras efter att grundformen är lärd.

Pushing hands, eller tui shou, betyder applikation av formens rörelser i kontakt med ett par, medan i rörelse. Push-hands utövas med antingen en eller två händer i kontakt med paret.

Da Loi är en avancerad form av push-hands med sina speciella applikationer.

Fighting Form, eller kampformen taistelumuoto, betyder att grundformen görs samtidigt i kontakt med ett par.

I tai chins självförsvarsövningar studeras rörelsernas verkliga och snabba tillämpningar tillsammans med ett par. Övningarna är inte obligatoriska men roliga. De förutsätter flera års förberedande studier.