SVÅRD OCH SABEL

I svärdundervisningen ingår bl.a. kampformen.

Till svärdets och sabelns undervisningsplaner hör grundformen, de interna principerna, kampformen (rörelserna i kontakt med ett par) och de olika applikationerna.

Svärdformen lärs ut efter grundformen, ca 3 år efter påbörjandet av studierna. Sabel-formen igen efter ca 5-7 år.

Till sabelundervisningen hör också de interna principerna.