LÄRARE

ITCCA är grundat för att förmedla vidare den ursprungliga Yang- stilen. Föreningen betecknas av en mästare- gesäll tradition. Mästare Chu auktoriserar personligen ITCCA:s alla lärare för att försäkra kvalitén på undervisningen. Lärarna deltar årligen på mästare Chu:s privatlektioner och har i slutet av lektionerna ett nivåprov. På detta vis fördjupas kunnandet ständigt.

Mika Määttänen är ledare för ITCCA:s finska filial och ansvarar för skolningen och vidareskolningen av lärare i Finland. Han har utövat den ursprungliga Yang–stilens tai chi sedan år 1996 och varit mästare Chus privatelev sedan år 2005. Från och med år 2017 är han också mästare Chus ”special student”.

”Jag flyttade till Belgien år 1996 och började där utöva den Ursprungliga Yang Stilens tai chi på ITCCA:s lokala skola. Jag hade tidigare prövat på flera andra tai chi stilar men märkte att denna stil passade mig bäst. År 1997 deltog jag för första gången på Mästare Chu:s seminar och har sedan dess varit imponerad av djupet i hans undervisning. Det är som att skala en lök som konstant har nya lager. År 2005 började jag undervisa den Ursprungliga Yang Stilen i Finland och blev Mästare Chus privatelev. Under tio års lopp har jag skolat omkring 20 lärare som nu undervisar runt om i Finland.

I min syn är tai chi en holistisk övning som är både psykisk och fysisk. Den påverkar sina utövare på så många sätt. Tai chi verkar på flera sätt hälsobefrämjande men gör dess utövare också avslappnade, lugnare och klarare I sinnet.”