Grundformen är basen till taijins undervisningsplan.

TAIJI-UNDERVISNINGSPROGRAMMET

 

ITCCA:s omfattande och flernivås undervisningsprogram härstammar från en månghundraårig tradition. Det kunde jämföras med ett träd, vars stam bildar grundformen tillsammans med de fördjupande principerna. ”Grenarna” kunde sägas vara tex. parövningarna samt svärd- och sabel-formerna. Stående-övningarna såsom qigong och yigong spelar också en viktig roll.

På grundlektionerna fokuserar man på att studera den så kallade taiji formen. I början av lektionen gör man taoistiska uppvärmningsövningar samt stående-övningen qigong. Det tar tre år att lära sig formen. Den utlärs rörelse för rörelse och så småningom lär sig eleven att göra den i en oavbruten och sammanhängande rörelseström.

Börjandes från det fjärde året, fördjupas grundformen delvis via sex inre principer och delvis via parövningar samt svärd-formen.

RIKTGIVANDE UNDERVISNINGPLAN

 

1. ÅRET

• Grundformens första del och början på andra delen
• De 24 taoistiska uppvärmningsövningarna samt första qigong serien (positionerna 1 och 2)

2. ÅRET

• Grundformens andra del
• Qigong serierna 2 och 3 (positionerna 3-6)

3. ÅRET

• Grundformens tredje del
• Början på yin/yang -formen

4. ÅRET

• Yin/yang-formen
• Push-hands med en hand
• ABCDE principerna i grundformens första del
• Svärdformen

5. ÅRET

• Chi-formen (armens och händernas spiraler)
• Kampformen (grundformens rörelser i kontakt)

6. ÅRET

• Centerns rörelse
• 3 yin/3 yang (rörelsernas huvudsakliga riktningar i formen)
• push-hands med två händer

7. ÅRET OCH FRAMMÅT

• Grundformens övriga fördjupande principer:
– spiraler i benen/fötterna
– huvudet och händernas spiraler yin/yang
– den interna andningen i formen
• Svärd och sabel
– fördjupande steg
– kampformer.
• Da loi push-hands
• rörelsernas självförsvarsapplikationer (frivilligt).