”Yin yang fisk”

FORMEN

Formen är en rörelseserie som består av 108 olika rörelser. Den är varken förenklad eller förkortad. Varje position och rörelse genomgås en i sänder varmed man lär sig att använda kroppen som en helhet. Genom att sammanfoga eller harmonisera kroppens olika delar maximeras energiförbrukningen. Taiji formen, som består av tre olika delar, tar från 20 – 30 minuter. I samband med varje rörelse lär man sig bestämda principer anknutna till fötternas och benens, armarnas och händernas samt överkroppens positioner.

Med hjälp av de s.k. ”chi-testerna”, vilka görs tillsammans med ett par, lär man sig småningom att ersätta muskelkraft med avspändhet och koordination. Det här bidrar till att formen kan göras i en flytande stil med ett minimum av onödiga spänningar.

Inlärningen av rörelseserien följer ett spiral-likt mönster där man, efter att ha lärt sig en helhet, återvänder till början för att fördjupa serien (formen) från ett nytt perspektiv. Varje fördjupning justerar formen på en högre nivå, vilket samtidigt ökar avspänningsförmågan och förbättrar hälsan.

Formens rörelser är vida och öppna.

ITCCA:S SPECIALITET: DE SEX INTERNA PRINCIPERNA

 

Grundformens fördjupande steg innebär internalisering av de sex interna principerna:

1. Yin Yang-formen

Innehåller yin yang- principer angående bl.a. händernas och fötternas rörelser. Formen får en rytm; rörelsernas riktning och skepnad uppfattas klarare. Yin-yang är en grundprincip i taoistisk filosofi.

2. Chi-formen (spiraler i armarna)

I den ursprungliga Yang- stilens taiji baserar sig rörelserna på spiraler som öppnar och sluter sig, som i sin tur skapar nya krafter. I naturen är spiralen en levande princip.

3. Centrets rörelse

Vi lär oss överkroppens rätta position i förhållande till fötterna; alldeles som ett tåg på skenorna, en bil på landsvägen och en båt på sjön. Spiralerna förenas med kropp-centrets ”dan tien” rörelse.

4. Fötternas Chi- form (spiraler i fötterna)

Genom att öppna upp och runda av fötterna och benen skapas en fast och jordad känsla, i vilken också andningen förbättras.

5. Huvudets och händernas yin yang

Armarnas spiraler kombineras med huvudets rörelse.

6. Den interna andningens form

Eleven bör behärska alla de andra fördjupade stegen före studiet av den interna andningens form. Den interna andningen är den mest avancerade nivån i taiji och frigör kraften som gömmer sig i rörelserna.

PRECISERANDE PRINCIPER

Vid sidan om de sex interna principerna studeras också andra preciserande principer så som ABCDE-”vitaminerna” vilka preciserar ”orm huvudets” (handflatorna och fingrarna) samt ”fågel vingarnas” (armarnas) positioner i grundformen.