ITCCA (INTERNATIONAL TAI CHI CHUAN ASSOCIATION)

Mästare Chu undervisade första gången i Finland sommaren 2013.

ITCCA (INTERNATIONAL TAI CHI CHUAN ASSOCIATION)

Som bas för ITCCA:s undervisning står den kinesiska Yang –släktens tai chi-tradition, “den ursprungliga Yang-stilen”, som utvecklades av Yang Lu Chan (1799-1872) på basen av läran som givits honom av Chen Changxing.

Traditionen, med alla sina sofistikation, förmedlades under en lång period enbart inom familje-cirkeln så att formens “hemligheter” skulle förvaras i deras autentiska form till nästa generation. Den ursprungliga Yang-stilen har utlärts offentligt först sedan senaren halvan av 1900-talet.

Traditionens nuvarande övervakare Mästare Chu King Hung har undervisat den ursprungliga Yang-stilens taiji I Europa I over 40 år. Han har grundat ITCCA för att befrämja preserveringen av Yang-släktens taiji och dess utbredning.

Idag är ITCCA verksam i åtta länder: Belgien, Holland, Italien, Österriket, Frankriket, Tyskland, Schweiz och Finland. Instruktörer finns det flera hundra av.

Finland började ITCCA:s verksamhet år 2004 under Mika Määttänens och Anne Ahonens ledarskap. För tillfället är ITCCA:s undervisning tillgängligt i Finland på över 20 orter.

Från och med hösten 2015 är ITCCA:s undervisning för första gången tillgänglig även i Sverige.