TAIJI DEN URSPRUNGLIGA YANG-STILEN

Taiji (tai chi, taijiquan, tai chi chuan) består av en serie långsamma, runda och mjuka rörelser som har sina rötter i en urgammal självförsvarskonst. Tillsammans med qigong övningarna balanserar och stärker den utövarens livskraft.

Yang-släktens, från mästare till mästare förmedlade tradition har i flera århundraden bevarat taiji (tai chi) och qigong (chi kung) övningarna i hela sin rikhet. Denna tradition lärs idag ut i alla International Tai Chi Chuan Association (ITCCA) skolor under mästare Chu King Hungs ledarskap.

Taiji och qigong (chi kung)

• befrämjar hälsa och välmående
• förbättrar koncentrationsförmågan och kroppsmedvetenheten
• ökar på harmonin, glädjen och den interna kraften
• lämpar sig för alla åldrar och alla konditionstillstånd.

Från och med hösten 2015 har ITCCA:s undervisning varit tillgänglig även i Sverige.

NÄSTA NYBÖRJARKURSSEN I STOCKHOLM BÖRJAR I JANUARI 2019

Välkommen med. Mera information på kurs-sidan.