ITCCA-UNDERVISNINGENS SÄREGENART

FÖRMEDLING AV TRADITIONEN FRÅN MÄSTARE TILL ELEV

I ITCCA undervisar man taiji rörelserna och dess principer under lärarens övervakning i enighet med traditionen. Rörelserna kan ej läras via videon eller böcker. Undervisningens kvalitet garanteras i och med att varje fullmäktig ITCCA-lärare deltar regelbundet på Mästare Chus privatlektioner. Härmed möjliggörs traditionens överlåtande från mästare till elev samt bevaringen av stilens ursprungliga form.

TAIJI UNDERVISNING LÄMPAD FÖR VÄSTERLÄNNINGAR

Undervisningsmetoden baserar sig på en detaljerad och systematisk genomgång av rörelserna. Mästare Chus undervisningssätt skiljer sig från den traditionella kinesiska som bygger på imitation. För att göra taiji rörelserna mer begripliga har Mästaren modifierat undervisningsmetoden så att den är mer passande för västerlänningar, skapat landmärken för olika rörelser samt givit förklaringar och sinnebilder som grund för övningarna.

TAIJI-GRUNDFORMENS PRINCIPER ÄR ÖPPENHET OCH RAKHET

En av de viktiga grunderna för undervisningen är principerna som är härledda ur fågeln och ormen. Enligt legenden utvecklade kinesen Chang San Feng taijin efter att ha vittnat en strid mellan en fågel och en orm. Armarnas/armbågarnas öppenhet i rörelseserien efterspårar fågelvingarnas öppenhet medan rakheten på kroppens vertikalaxel efterspårar ormens lodräta defensiva position. Genom att öppna upp armbågarna, sammankopplat med ryggens och huvudets rakhet, aktiveras andningen och de inre organens, stöd- och rörelseorganens funktioner.

TESTANDET AV RÖRELSERNA – EN VÄSENTLIG DEL AV INLÄRNINGSPROCESSEN

En väsentlig del av undervisningen är tester som görs tillsammans med ett par, i vilka man undersöker rörelserna genom att skjuta, andas och hoppa. Dessa tester hjälper en att urskilja när rörelserna är rätt och när de är fel gjorda och visar vilken kroppsposition kräver minsta möjliga ansträngning.

MED AVSLAPPNING UTVECKLAS DEN INTERNA ENERGIN (QI)

I den ursprungliga Yang-stilens undervisningsprogram framkommer klart alla de skeden med vars hjälp vi kan, med genomgång och internalisering, utveckla vår inre energi. Den här energin baserar sig inte så mycket på muskelkraft som på avspänning, koordination och andning. I den Kinesiska traditionen går denna energi under namnet ”qi” eller ”chi” (andetag, livskraft).

”HAPPY CHI”

Mästare Chu kallar energin som taiji-övningarna genererar för ”Happy chi” eftersom den gör sinnet klart och på gott humör.